Informació bàsica sobre protecció de dades


RESPONSABLE
Nou6tema Instal.lacions i Manteniments S.L.U, Nif B-67182675, C/ Nou, nº 158, 08620 Sant Vicenç dels Horts, mail nou6tema@nou6tema.cat, tlf 615897954

FINALITAT
Gestió del servei encomanat, realització de pressuposts, facturació, cobrament, comptabilitat, obligacions fiscals. No es prendran decisions automatitzades en base al perfil. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat, per el període necessari per al compliment d’obligacions legals.

LEGITIMACIÓ
La base legal pel tractament de les seves dades es l’execució del contracte dels serveis encomanats.

DESTINATARIS
Les dades es comunicaran a la Gestoria per impostos, comptabilitat, obligacions fiscals, Entitats bancàries per el cobrament, administracions públiques per la posada en marxa de les instal·lacions, fabricants per les garanties del aparells instal·lats i a qui correspongui per obligació legal.

DRETS
A sol.licitar l’àcces a les dades, la seva rectificació o supressió, la limitació del tractament, a oposar-se al tractament i a la portabilitat de les dades. Si vol exerci aquets drets pot fer-ho a la següent direcció: Nou6tema Instal.lacions i Manteniments S.L.U, Nif B-67182675, C/ Nou, nº 158, 08620 Sant Vicenç dels Horts, mail nou6tema@nou6tema.cat, tlf 615897954. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control Protecció de dades competent.